Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt

Welkom op de website West en Weurt

In het gebied Nijmegen-West en Weurt ligt het grootste binnenstedelijke industrieterrein van Nederland. In dit gebied liggen industrie en wonen dicht bij elkaar. De nabijheid van industrie en wonen heeft transport- en verkeersbewegingen tot gevolg, welke op hun beurt weer effect hebben op de luchtkwaliteit en geluidsbelasting in West en Weurt.

In 2012 uitten de bewoners van West en Weurt hun zorgen over de (milieu)effecten van de in November 2013 geopende stadsbrug De Oversteek. Om een goede luchtkwaliteit en beperkte geluidsbelasting te waarborgen, besloten de gemeente Nijmegen en Beuningen om de effecten van De Oversteek op de milieusituatie in West en Weurt tot 2018 te gaan monitoren. Hiertoe stelde zij het Monitoringsplan 2013-2017 op. 

Op deze site worden de gegevens over de milieusituatie in West en Weurt gepresenteerd. Op de verschillende pagina's vindt u de resultaten van de metingen naar verkeer, geluidsbelasting en luchtkwaliteit uitgevoerd conform het Monitoringsplan 2013-2017. Onder ‘Achtergrond’ vindt u meer informatie over het gebied West en Weurt, de ontwikkeling van milieubeleid voor dit gebied en het Monitoringsplan 2013-2017.

Uitgelicht

Gemeten jaargemiddelde stikstofdioxide (NO₂)

In de grafiek is de gemeten concentratie stikstofdioxide (NO2), uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3), weergeven voor de periode 2007-2018. De rode lijn geeft de lokaal afgesproken grenswaarde voor stikstofdioxide weer, deze is 38 µg/m3. De landelijk geldende grenswaarde voor stikstofdioxide is 40 µg/m3.

Vergroot
Verkeer

Verkeer

Het wegverkeer is een belangrijke factor voor de luchtkwaliteit en de geluidsbelasting in West en Weurt.

Bekijk monitor

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Op deze pagina vindt u de resultaten van de metingen van de luchtkwaliteit uitgevoerd zoals afgesproken in het Monitoringsplan 2013-2017.

Bekijk monitor

Bedrijven

Bedrijven

Bedrijven nemen maatregelen om bij te dragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit en het tegengaan van geluidhinder en geuroverlast.

Bekijk monitor