Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt
Resultaten geluidmetingen 2013 t/m 2017

Downloads

Resultaten geluidmetingen 2013 t/m 2017

De resultaten van de jaarlijkse geluidmetingen langs de Energieweg en de Neerbosscheweg worden vastgelegd in een geluidmeetrapport. Dit rapport is in te zien en te downloaden via de onderstaande link.

Verwerking meetresultaten
De verkeersmodellen 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 zijn geijkt met de geluidsmetingen die in 2013 t/m 2017 zijn verricht. De geluidmetingen en de resultaten zijn vastgelegd in een rapportage. Op de themapagina Geluid zijn de geluidsbelastingen van enkele adressen opgenomen in twee diagrammen. Via de knop Download bronbestand onder de diagramen kunt u alle resultaten inzien.

 

Sluiten Lees artikel