Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt
Het gebied West en Weurt

Het gebied West en Weurt

In Nijmegen-West en Weurt ligt het grootste binnenstedelijke industrieterrein van Nederland. Anders dan bij veel andere grote bedrijventerreinen liggen industrie en woningen hier dicht bij elkaar.

Het gebied West en Weurt is het gebied rondom de Noord- en Oostkanaalhaven, bedrijventerrein Westkanaaldijk en bedrijventerrein De Sluis. Ook de afvalverwerker en energieproducent ARN en de waterzuiveringsinstallatie van Waterschap Rivierenland behoren tot dit gebied. Het gebied wordt begrensd door de Waal (noordkant), het spoor richting Den Bosch (oostkant), de Graafseweg en Wijchenseweg (zuidkant) en de A73 en de Reekstraat (westkant). Dwars door het gebied, van zuid naar noord, loopt het Maas-Waalkanaal. 

Sluiten Lees artikel