Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt
Ontwikkeling milieubeleid West en Weurt

Downloads

Ontwikkeling milieubeleid West en Weurt

Op deze website presenteren wij de gegevens over de milieusituatie in West en Weurt. Daarmee geven wij u inzicht in de resultaten van ons milieubeleid in dit gebied. Het milieubeleid voor West en Weurt wordt sinds 2004 ontwikkeld vanuit samenwerking tussen maatschappelijke partijen en de gemeenten Nijmegen en Beuningen. Het Kronenburger Forum en de belangengroep West Wil Groene buffer zijn twee belangrijke samenwerkingspartners (geweest). Resultaat van de samenwerking met deze partijen is onder andere het monitoringsplan wegverkeerslawaai 2013-2017.

Het Kronenburger Forum
Het Kronenburger Forum is een onafhankelijk adviesorgaan op het gebied van milieuvraagstukken in Nijmegen-West en Weurt. Het forum is opgericht in 2004 en is gericht aan de samenwerkende overheden, respectievelijk de gemeenten Nijmegen en Beuningen en de provincie Gelderland. Het Kronenburger Forum bestaat uit vertegenwoordigers van de samenwerkende overheden, het bedrijfsleven (ondernemersvereniging TPN-West, energiebedrijf ENGIE (voorheen GDF Suez)), milieugroepen (Gelderse en Natuur en Milieufederatie,  Vereniging Leefmilieu) en wijkorganisaties (Dorpsbelang Hees, Stichting Ons Waterkwartier, Dorpskern Weurt). Het Kronenburger Forum komt regelmatig samen om te overleggen over de ontwikkelingen in West en Weurt. U kunt hierbij denken aan de herontwikkeling van het ENGIE-terrein, verkeersontwikkelingen of innovaties bij TPN-West. Resultaat van dit forum is onder andere de realisatie van het meetnet luchtkwaliteit.

West Wil Groene Buffer
In 2012 verenigden verschillende bewoners uit de wijken Waterkwartier, Hees, Heseveld en Neerbosch-Oost zich in de belangengroep West Wil Groene Buffer. Op 18 april 2012 bood de belangengroep West Wil Groene Buffer de gemeenteraad van Nijmegen een petitie aan. Met deze petitie maakte de belangengroep haar zorgen kenbaar ten aanzien van de verkeers- en milieueffecten van de stadsbrug ‘De Oversteek’ (geopend in November 2013) op het woon- en leefklimaat in Nijmegen-West.

Naar aanleiding van deze petitie aanvaardde de Nijmeegse gemeenteraad in september 2012 de motie ‘West krijgt groene buffer’. Uit deze motie volgt dat de effecten van ‘De Oversteek’ op het geluid, de luchtkwaliteit en het verkeer in Nijmegen-West (tenminste) gemonitord zullen worden voor de periode 2013-2017. Ter uitwerking van de motie ‘West krijgt groene buffer’ hebben er tussen november 2012 en oktober 2013 acht bijeenkomsten plaatsgevonden tussen de gemeente Nijmegen en de werkgroep ‘West wil Groene Buffer’. In oktober 2013 bereikten deze partijen overeenstemming over het monitoringsplan wegverkeerslawaai 2013-2017.

De werkgroep West Wil Groene Buffer heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de inhoud van deze website. Sinds 2015 loopt de communicatie met haar leden via de wijkoverleggen Ons Waterkwartier, Dorpsbelang Hees, Heseveld en Neerbosch-Oost.

 

Sluiten Lees artikel