Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt

Aantal geurklachten West en Weurt

In de grafiek is de ontwikkeling van het aantal geurklachten over de periode 2004-2014 weergeven. Na 2007 nam het aantal geurklachten sterk af. In 2011 en 2012 waren er nauwelijks geurklachten. In 2013 en 2014 nam nam het aantal geurklachten weer licht toe. Desondanks lag het aantal geurklachten in 2014 respectivelijk circa 60 (West) en 90 procent (Weurt) lager dan in 2007.

Terug