Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt
Berekende waarden

Trend jaargemiddelde geluidsbelasting per etmaal door verkeer op de Neerbosscheweg

In deze grafiek is de ontwikkeling van de geluidsbelasting uitgedrukt in Lden (dB) van enkele adressen weergeven. Als u op ‘Download bronbestand’ onder de grafiek klikt, kunt u de resultaten van de geluidsmonitoring voor alle adressen bekijken.

Terug