Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt
Meetwaarden

Gemeten jaargemiddelde stikstofdioxide (NO₂)

In de grafiek is de gemeten concentratie stikstofdioxide (NO2), uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3), weergeven voor de periode 2007-2018. De rode lijn geeft de lokaal afgesproken grenswaarde voor stikstofdioxide weer, deze is 38 µg/m3. De landelijk geldende grenswaarde voor stikstofdioxide is 40 µg/m3.

Terug