Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt

Aantal geluidsklachten Nijmegen-West en Weurt

In de grafiek is de ontwikkeling van het aantal geluidsklachten over de periode 2004-2014 weergeven. Tussen 2007 en 2014 daalde het aantal geluidklachten. In 2014 steeg het aantal geluidsklachten weer tot het niveau voor 2008. Met name het aantal geluidsklachten in Weurt is opmerkelijk.

Terug