Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt
Meetwaarden

Trendgrafiek verkeer Energieweg 17-18 uur

In de grafiek is het gemiddelde aantal passerende motorvoertuigen tijdens de avondspits (17.00-18.00) weergeven voor de periode 2013-2017.

Terug