Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt
Meetwaarden

Trendgrafiek verkeer Energieweg 08-09 uur

In de grafiek is het gemiddelde aantal passerende motorvoertuigen tijdens de ochtendspits (08.00-09.00) weergeven voor de periode 2013-2017.

Terug