Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt
Meetwaarden

Trendgrafiek gemeten jaargemiddelden stikstofdioxide (NO₂) Energieweg

In de grafiek is de concentratie stikstofdioxide (NO2), uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3), weergeven voor de periode 2007-2015. De afgesproken grenswaarde bedraagt 38 µg/m³. Deze grenswaarde ligt lager dan de landelijke grenswaarde van 40 µg/m³.

Terug