Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt
Meetwaarden

Trendgrafiek verkeer Energieweg weekdag

In de grafiek is het gemiddelde aantal passerende motorvoertuigen per etmaal op een weekdag, ofwel doordeweekse dag, weergeven voor de periode 2013-2016.

Terug