Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt
Meetwaarden

Gemeten concentratie stikstofdioxide (NO₂) in 2017

In de grafiek zijn de periodewaarden van de concentratie stikstofdioxide (NO₂), uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3), in 2016 weergeven. Het gaat hier om perioden van vier weken. De rode lijn weergeeft de lokaal afgesproken grenswaarde voor stikstofdioxide. Deze is 38 µg/m3. De landelijk geldende grenswaarde voor stikstofdioxide is 40 µg/m3. Grenswaarden gelden voor jaargemiddelden en niet voor individuele periodewaarden

Terug