Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt
Omgevingsvergunning ENGIE voor het LNG bunkeren van binnenvaartschepen

Omgevingsvergunning ENGIE voor het LNG bunkeren van binnenvaartschepen

1 februari 2017

De Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning verleend aan ENGIE Nederland N.V. voor het LNG bunkeren van binnenvaartschepen per tankauto bij de bestaande kade op de locatie Hollandiaweg 11 te Nijmegen.

De Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning verleend aan ENGIE Nederland N.V. voor het LNG bunkeren van binnenvaartschepen per tankauto bij de bestaande kade op de locatie Hollandiaweg 11 te Nijmegen. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 26 januari 2017 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in de Stadswinkel te Nijmegen en bij de provincie Gelderland. Voor meer informatie, klik hier.
 

Sluiten Lees artikel