Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt
Gebruik De Oversteek en de Waalbrug

Downloads

Gebruik De Oversteek en de Waalbrug

20 november 2014

Na de opening van De Oversteek (november 2013) is het verkeer op de S100 (Energieweg) toegenomen.

Het effect van De Oversteek op de bereikbaarheid van Nijmegen is groot. De vertragingen voor het autoverkeer in en rondom Nijmegen zijn aanmerkelijk afgenomen. De verkeersintensiteit op de Waalbrug en de singels is afgenomen, een toename van het verkeer is er vooral op de Energieweg.

Verdeling verkeer over de Waal

Op de Waalbrug reden vóór de opening op werkdagen ca. 46.000  motorvoertuigen (excl. stadinwaartse busbaan). De opening van De Oversteek heeft geleid tot een afname van het verkeer op de Waalbrug met ca.  8.500 mvt. De intensiteiten op De Oversteek liggen op werkdagen rond de 17.000 mvt. Het totale Waaloverschrijdend verkeer binnen Nijmegen is met ca.  8.500 mvt. toegenomen; echter als ook het verkeer op de A50 bij Ewijk wordt betrokken, blijkt dat op deze drie bruggen de totale omvang van het verkeer ongeveer gelijk gebleven is. 

Toename verkeer op en rond de Energieweg

Zoals verwacht is vooral op de Energieweg het verkeer toegenomen. Op het Gazianttepplein is het verkeer toegenomen met 10 tot 15%. Ten westen en zuiden van het Gaziantepplein verdampt de toename van het verkeer vrij snel. Op het kruispunt Rosa de Limastraat/ Neerbosscheweg is de verkeersintensiteit licht toegenomen (5 tot 10%). Op de rest van de S100 richting Grootstal zijn nauwelijks effecten gemeten. 

Afname verkeer op Waalbrug en singels

Een afname van het verkeer is er vooral op de Waalbrug en de singels. Ook op de Graafseweg en Tunnelweg is een afname van het verkeer te zien. Op de andere hoofdwegen in Nijmegen zijn de effecten marginaal. 

Links

Een derde automobilisten kiest voor nieuwe Waalbrug (Gelderlander, 5-11-2014)

 

Sluiten Lees artikel