Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt
Uitspraak Kanaalhavens Raad van State

Downloads

Uitspraak Kanaalhavens Raad van State

Op woensdag 17 december heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens.

Het gaat om een uitvoerige uitspraak. In het kort komt de uitspraak hier op neer:

  • Het toestaan van bedrijven uit de milieucategorieën 2 t/m 5.2 in het gebied rondom de insteekhavens is akkoord bevonden.
  • De verwerkingscapaciteit van de bestaande Asfaltcentrale Dura Vermeer aan de Energieweg is niet ongelimiteerd. De Raad van State handhaaft de bestemming Bedrijventerrein – 2, maar haalt de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijventerrein-asfaltcentrale’ eraf. Dit betekent dat de asfaltcentrale wel kan blijven functioneren, maar uitsluitend op basis van het overgangsrecht.
Sluiten Lees artikel