Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt

Geluid

 

Geluid

In West en Weurt zijn veel verschillende geluidsbronnen aanwezig. Verkeer, industrie en de spoorweg zijn de belangrijkste geluidsbronnen. Op deze pagina vindt u de resultaten van de geluidmetingen uitgevoerd zoals afgesproken in het Monitoringsplan 2013-2017. 

Geluidsbelasting in Lden
Geluidsbronnen hebben een bepaald geluidsniveau op een bepaalde locatie, bijvoorbeeld de gevel van een woning, tot gevolg. Het geluidsniveau op een locatie noemen wij de geluidsbelasting van die locatie. Lden is een dosismaat die geluidsbelasting uitdrukt. Lden staat voor ‘Level day, evening, night’. Voor de bepaling van Lden wordt het etmaal in drie periodes verdeeld, respectievelijk dag (07.00-19.00), avond (19.00-23.00) en nacht (23.00-07.00). Voor deze drie periodes wordt het gemiddelde geluidsniveau in, de beter bekende, Decibel (dB) over een jaar bepaald. Deze drie gemiddelden worden vervolgens gecorrigeerd om de Lden waarde in Decibel te bepalen. Gecorrigeerd betekent hier dat geluid gedurende de avond of nacht zwaarder meetelt ofwel meeweegt in de berekening van Lden. Geluid in de avond en in de nacht telt zwaarder mee, omdat zij sneller als hinderlijk wordt ervaren.

Metingen
De geluidsbelasting wordt gemeten aan de hand van zeven meetpunten die zich bevinden nabij de Energieweg en Neerbosscheweg. Onder de tab Achtergrond vindt u meer informatie over het monitoringsplan. Ook vindt u hier het rapport van de geluidmetingen.Meetpunten geluid

Op de kaart zijn de meetpunten voor geluid op en nabij de Energieweg en Neerbosscheweg weergeven.

50 dB(A) vergunningencontour juni 2015

Dit is de geluidcontour die is vastgesteld en waaraan milieuvergunningen worden getoetst. De totale geluidsbelasting van alle bedrijvenop het industrieterrein West en Weurt mag op en buiten deze contour maximaal 50 dB(A) bedragen (situatie 15 juni 2015).

Berekende waarden

Trend jaargemiddelde geluidsbelasting per etmaal door verkeer op de Neerbosscheweg

In deze grafiek is de ontwikkeling van de geluidsbelasting uitgedrukt in Lden (dB) van enkele adressen weergeven. Als u op ‘Download bronbestand’ onder de grafiek klikt, kunt u de resultaten van de geluidsmonitoring voor alle adressen bekijken.

Vergroot
Download bronbestand
Berekende waarden

Trend jaargemiddelde geluidsbelasting per etmaal door verkeer op de Energieweg

In deze grafiek is de ontwikkeling van de geluidsbelasting uitgedrukt in Lden (dB) van enkele adressen weergeven. Als u op ‘Download bronbestand’ onder de grafiek klikt, kunt u de resultaten van de geluidsmonitoring voor alle adressen bekijken.

Vergroot
Download bronbestand

Aantal geluidsklachten Nijmegen-West en Weurt

In de grafiek is de ontwikkeling van het aantal geluidsklachten over de periode 2004-2014 weergeven. Tussen 2007 en 2014 daalde het aantal geluidklachten. In 2014 steeg het aantal geluidsklachten weer tot het niveau voor 2008. Met name het aantal geluidsklachten in Weurt is opmerkelijk.

Vergroot