Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt

Verkeer

Het wegverkeer is een belangrijke factor voor de luchtkwaliteit en de geluidsbelasting in West en Weurt.

Verkeer

Metingen
De verkeersstromen in West en Weurt worden in kaart gebracht aan de hand van twee meetpunten op de Energieweg. De metingen worden uitgevoerd in twee richtingen: richting de Neerbosscheweg en richting de Industrieweg ofwel de Oversteek. Het monitoren van het verkeer wordt met moderne technieken gedaan, de zogeheten “big data”. Via meerdere systemen (GSM, Bluetooth, GPS-systemen, detectie bij verkeerslichten) wordt informatie ingewonnen over het verkeer .

Meetgegevens
Door op ‘Download bronbestand’ onder de grafieken op deze pagina te klikken, kunt u een bestand openen met alle verzamelde gegevens. In dit bestand staat ‘kp209’ voor het ‘Richting de Oversteek’-meetpunt en ‘kp210’ voor het ‘Richting de Neerbosscheweg’-meetpunt. Deze meetpunten zijn weergeven in onderstaande kaart. 

 

Meetpunten verkeer

Op de kaart zijn de twee meetpunten voor verkeer op de Energieweg weergeven. De bovenste marker is het 'Richting de Oversteek'-meetpunt. De onderste marker is het 'Richting de Neerbosscheweg'-meetpunt

Verkeersintensiteiten

Verkeersintensiteiten

In deze figuur zijn per monitoringsjaar de verkeersintensiteiten - het aantal passerende motorvoertuigen per etmaal - weergegeven. Deze gemiddelde weekdagintensiteiten komen uit de regionale verkeersmodellen. De verkeersintensiteiten worden bepaald aan de hand van meetlussen bij verkeersregelinstallaties, losse tellussen en visuele tellingen. De intensiteiten zijn afgeronde getallen.

Meetwaarden

Trendgrafiek verkeer Energieweg weekdag

In de grafiek is het gemiddelde aantal passerende motorvoertuigen per etmaal op een weekdag, ofwel doordeweekse dag, weergeven voor de periode 2013-2016.

Vergroot
Download bronbestand
Meetwaarden

Trendgrafiek verkeer Energieweg 17-18 uur

In de grafiek is het gemiddelde aantal passerende motorvoertuigen tijdens de avondspits (17.00-18.00) weergeven voor de periode 2013-2017.

Vergroot
Download bronbestand
Meetwaarden

Trendgrafiek verkeer Energieweg 08-09 uur

In de grafiek is het gemiddelde aantal passerende motorvoertuigen tijdens de ochtendspits (08.00-09.00) weergeven voor de periode 2013-2017.

Vergroot
Download bronbestand