Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt

Bedrijven

Bedrijven nemen maatregelen om bij te dragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit en het tegengaan van geluidhinder en geuroverlast.

.

Vastgestelde 50 dB(A) geluidcontour rond industrieterrein West en Weurt

Dit is de geluidcontour die is vastgesteld en waaraan milieuvergunningen worden getoetst. De totale geluidsbelasting van alle bedrijvenop het industrieterrein West en Weurt mag op en buiten deze contour maximaal 50 dB(A) bedragen.

Percentage van soort verbrandingsmotor van vrachtwagens

De 20 grootste vervoerders van het industrieterrein hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de aanschaf van EURO 6 vrachtwagens. Ook het aandeel EURO 4/5 vrachtwagens is gestegen. Het aandeel vrachtwagens op aardgas (CNG en LNG) groeit wel, maar vormt nog een beperkt aandeel. Tot de ondervraagde bedrijven behoorden: Bouwstoffen Industrie Weurt, Cornelissen, CTN, DAR, De Klok, De Ruijter, Dura Vermeer, Duynie, Hanos, HSF Logistics, Koole, Martens, Nacco, Sappi, Slachthuis, TWO en Wensink.

Vergroot

Aantal geurklachten West en Weurt

In de grafiek is de ontwikkeling van het aantal geurklachten over de periode 2004-2014 weergeven. Na 2007 nam het aantal geurklachten sterk af. In 2011 en 2012 waren er nauwelijks geurklachten. In 2013 en 2014 nam nam het aantal geurklachten weer licht toe. Desondanks lag het aantal geurklachten in 2014 respectivelijk circa 60 (West) en 90 procent (Weurt) lager dan in 2007.

Vergroot

Aantal geluidsklachten Nijmegen-West en Weurt

In de grafiek is de ontwikkeling van het aantal geluidsklachten over de periode 2004-2014 weergeven. Tussen 2007 en 2014 daalde het aantal geluidklachten. In 2014 steeg het aantal geluidsklachten weer tot het niveau voor 2008. Met name het aantal geluidsklachten in Weurt is opmerkelijk.

Vergroot